„Moja mała Ojczyzna i jej mieszkańcy – witraż” Konkurs gminny.

„Moja mała Ojczyzna i jej mieszkańcy – witraż” Konkurs gminny.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi zaprasza do udziału w I Gminnym Konkursie poświęconym pamieci Wincentego Gawrona

Całe życie poświęcił służbie Ojczyźnie, Bogu i ludziom

Patronat honorowy: Wójt Gminy Limanowa

REGULAMIN KONKURSU

I. Temat konkursu:

Moja mała Ojczyzna i jej mieszkańcy – witraż”

II. Cele konkursu:

1. Zainteresowanie postacią Wincentego Gawrona – mieszkańca Starej Wsi, witrażysty, malarza, grafika, cenionego artysty z Limanowej.

2. Rozwijanie zainteresowań historią naszego regionu oraz historią Polski.

3. Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów. Kształtowanie tożsamości regionalnej i zainteresowania własnym regionem.

4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.

5. Promocja talentów.

6. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży.

III. Uczestnicy:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych Gminy Limanowa.

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

– I grupa – uczniowie klas IV – VI,

– II grupa – uczniowie klas VII – VIII.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Zadaniem uczestników jest indywidualne przygotowanie pracy plastycznej wykonanej techniką witrażu z kolorowej bibuły i czarnego kartonu.

Format pracy: A4 lub A3

Materiały: tektura, bibuła, klej.

2. Praca ma dotyczyć miejsc lub wydarzeń lub bohaterów związanych z naszym regionem.

3. Do każdej pracy musi być dołączona:

– metryczka (załącznik nr 3) zawierająca tytuł przygotowanego witrażu (prezentowane miejsce, wydarzenie, nazwisko bohatera itp.), imię i nazwisko autora pracy, kategorię wiekową, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu opiekuna,

– pozwolenie na udział w konkursie (załącznik nr 1) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (RODO)- załącznik 2.

Ich brak uniemożliwia udział w konkursie.

4. Prace uczniów będą oceniane według następujących kryteriów:

a) zgodność z tematyką konkursu,

b) oryginalność podejścia do tematu,

c) wartość artystyczna pracy.

5. Zgłoszone na konkurs prace nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach a także publikowane w sieci. Nie mogą też naruszać praw autorskich osób trzecich.

6. Zgodę na udział w konkursie (załącznik numer 1), Klauzulę RODO (załącznik 2) należy przesłać wraz z pracami uczestników.

7. Z jednej szkoły mogą zostać nadesłane po dwie prace z każdej grupy wiekowej.

8. Przesłane prace stają się własnością organizatora konkursu, który może prace publikować w wersji papierowej oraz elektronicznej.

9. Przesłanie prac na konkurs jest jednioznaczne z akceptacją regulaminu.

V. Termin konkursu:

1.Prace w wersji papierowej należy dostarczyć lub przesłać do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi w terminie do 29 kwietnia (piątek).

 

Regulamin konkursu gminnego(1)

Skip to content