Samorząd Uczniowski

Aktualny skład samorządu uczniowskiego

Mateusz Joniec

Przewodniczący

Arkadiusz Sławek

Zastępca przewodniczącego

Patrycja Iwańska

Skarbnik

Mateusz Iwański

Sekretarz

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pan Adam Frączek.

Skip to content