Grono pedagogiczne

Poznaj nasze grono nauczycielskie

mgr Halina Śmierciak – dyrektor szkoły, język polski, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

ks. mgr Jan Raś – religia

mgr Kinga Baszczuk – wychowanie przedszkolne

mgr Ewelina Faron – zajęcia logopedyczne

mgr Adam Frączek – język angielski

mgr Irena Frączek – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotr Kiełbasa – technika, wychowanie fizyczne, świetlica

mgr Ewa Kożuch – matematyka, geografia

mgr Katarzyna Król – geografia, biologia

mgr Małgorzata Krawczyk – język niemiecki

mgr Agnieszka Leśniak – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, plastyka

mgr Renata Lis – edukacja wczesnoszkolna

mgr Kazimierz Pasiut – historia, informatyka, biologia, wiedza o społeczeństwie

mgr Krystyna Raszek – język polski

mgr Alicja Sławek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Katarzyna Strug – fizyka

mgr Maria Trzupek – doradztwo zawodowe, biblioteka

mgr Lidia Wąchała – pedagog szkolny

mgr Katarzyna Ziaja – wychowanie przedszkolne, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie