Grono pedagogiczne

Poznaj nasze grono nauczycielskie

Halina Śmierciak

dyrektor szkoły – Język polski

Ks. Jan Raś

Religia

Teresa Szewczyk

Język polski

Kazimierz Pasiut

Historia, przyroda, informatyka, biologia

Ewa Kożuch

Matematyka, geografia

Renata Lis

Edukacja wczesnoszkolna

Alicja Sławek

Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Agnieszka Leśniak

Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, Wychowanie fizyczne

Adam Frączek

Język angielski

Piotr Kiełbasa

Wychowanie fizyczne, technika

Katarzyna Łyszczarz

Chemia

Katarzyna Strug

Fizyka

Małgorzata Krawczyk

Język niemiecki

Maria Trzupek

Biblioteka, doradztwo zawodowe

Katarzyna Tobiasz

Zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Faron

Logopedia

Katarzyna Ziaja

Oddział przedszkolny, muzyka