Informacje dla rodziców

Informacje i komunikaty Dyrekcji oraz Rady Rodziców

Życzenia Świąteczne.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, Czcigodni Księżą, Szanowni Nauczyciele oraz Pracownicy Obsługi i Administracji     Niech Zmartwychwstały Jezus napełni nasze […]

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już […]

Wywiadówka

Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców na zebrania z Wychowawcami klas. Celem zebrań jest podsumowanie pracy Uczniów w pierwszym półroczu, przekazanie informacji […]

Skip to content