Harmonogram nauczania hybrydowego.

Harmonogram nauczania hybrydowego.

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły w związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r . w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Oddział Przedszkolny: pracuje stacjonarnie.

Klasy 1,2,3: pracują stacjonarnie.

Dni 25,26,27 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – w tych dniach przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.

Klasy 4,5,6,7,8: pracują w systemie hybrydowym, według ustalonego Harmonogramu.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Harmonogramem. Przypominam, że zajęcia będą odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Pozdrawiam serdecznie

Dyrektor Szkoły

Halina Śmierciak

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

Skip to content