Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Kaninie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym