Zarządzenie Dyrektora Szkoły o czasowym zawieszeniu zajęć .