Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem roku szkolnego pragnę przekazać następujące informacje:

  1. Rok szkolny dla klas 1-8 kończy się w dniu 25 czerwca 2021.
  2. Przedstawiam harmonogram obowiązujący w dniu 25 czerwca 2021 – zakończenie roku szkolnego 2020/2021
  • Uczniów Klasy 7 oraz Uczniów klasy 8 wraz z Rodzicami zapraszam do szkoły na godzinę 10.00. W hollu z zachowaniem odległości odbędzie się krótkie pożegnanie Absolwentów oraz rozdanie świadectw ukończenia szkoły.
  • Uczniów klas 1-6 zapraszam do Szkoły na godzinę 9.00 na spotkanie z Wychowawcami w salach oraz odebranie świadectw promocyjnych i nagród ufundowanych przez Radę Rodziców
  • W dniu 25 czerwca 2021 oddziały przedszkolne pracują w trybie normalnym, a o godz. 9.00 jest planowane rozdanie dzieciom dyplomów w związku z zakończeniem roku szkolnego.
  1. Od 1 września 2021 Uczniowie klas 4-8 będą objęci zajęciami dodatkowymi z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w ramach tzw. zajęć wspomagających zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia te w ilości 10 godzin na klasę będą realizowane od września do grudnia 2021, za zgodą Rodziców, którzy mszą złożyć pisemną deklarację udziału dziecka w tych zajęciach. Dla każdej klasy zostały zaplanowane zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Deklarację udziału zgłaszają Rodzice obecnej klasy 3, 4, 5,6,7. Dla każdego Dziecka należy wypełnić oddzielną deklarację. Deklaracja będzie zamieszczona do pobrania na stronie internetowej szkoły .
  2. Proszę również uczniów klas 1-8 o zwrot książek do biblioteki szkolnej i zdanie podręczników szkolnych. Zeszytów ćwiczeń uczniowie nie zwracają. Proszę, również żeby uczniowie w ostatnim dniu roku szkolnego zabrali z szafek swoje rzeczy (stroje gimnastyczne, buty zastępcze i inne pozostawione ubrania).
  3. W dniu 2 lipca 2021 Uczniowie klasy 8 będą już mogli za pomocą indywidualnych kodów dostępu sprawdzić wyniki osiągnięte na egzaminach ósmoklasisty. Kody dostępu zostaną przekazane Uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego.
  4. W dniu 9 lipca 2021 Uczniowie klasy 8 będą mogli odebrać w Szkole zaświadczenia OKE z procentowymi wynikami egzaminów. Po odbiór zapraszam Uczniów w godzinach od 9.00 – 11.00.

W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny lub przez e- dziennik.

Serdecznie pozdrawiam

Halina Śmierciak- dyrektor szkoły

Skip to content