Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Wszyscy uczniowie, ten trudny czas, zakończyli sukcesem – otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniów kl. I-VI pożegnali Wychowawcy i Dyrektor Szkoły.

Naszym Absolwentom zorganizowaliśmy małą uroczystość pożegnalną z udziałem kolegów z klasy siódmej, Grona Pedagogicznego, Księdza Katechety. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Sołtys Barbara Hebda i Rodzice uczniów klasy ósmej. Dyrektor Szkoły skierowała do obecnych na uroczystości słowa podziękowania:

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Drodzy Uczniowie!

Nadszedł czas podsumowania całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. W tym roku była to szczególnie trudna praca dla nas wszystkich. Mimo wszelkich trudności dobrnęliśmy do końca i dzisiaj możemy, w bardziej sprzyjających nam okolicznościach, świętować dzisiejszą uroczystość. Nie byłoby dzisiejszego sukcesu, gdyby nie ścisła współpraca
i ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.

Szczególną wdzięczność kieruję w stronę Rodziców i Nauczycieli, którzy najbardziej,
każdego dnia, zmagali się z uciążliwościami nauczania zdalnego. Dziękuję za cierpliwość
i pomoc, wspieranie uczniów, okazywaną życzliwość i wyrozumiałość dla działań podejmowanych przez szkołę w okresie nauczania na odległość i hybrydowego.

Dla nas wszystkich był to czas trudny, niespotykany w dotychczasowej historii edukacji polskiej.

Drodzy Uczniowie kończący szkołę podstawową. Stoicie u progu kolejnego etapu
w Waszym życiu, dokonaliście wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Dziś opuszczacie mury naszej szkoły. Każdy z Was osiągnął sukces osobisty na miarę swoich możliwości.
Nie poprzestawajcie na tym. Dbajcie o swój rozwój, doskonalenie umiejętności i talentów.
W dążeniu do celu nigdy nie zapominajcie, kim jesteście. Pamiętajcie o wartościach, które przekazali Wam Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy. Bądźcie dobrymi ludźmi, zauważajcie obok siebie innych, obdarzajcie ich szacunkiem, w razie potrzeby wsparciem. Czas pandemii szczególnie uzmysłowił nam, że nikt nie jest samowystarczalny, że wzajemna pomoc
i życzliwość pomaga w przetrwaniu trudnych czasów.

Drodzy Uczniowie, życzę Wam dzisiaj wysokich wyników z egzaminu, sukcesów w nowej szkole, spotykania na swojej dalszej drodze życiowej samych życzliwych ludzi i tylko trafnych wyborów w dalszym życiu.

Dziękuję, za to, że godnie reprezentowaliście naszą szkołę w konkursach wiedzy
i artystycznych na różnych szczeblach.

Drodzy Rodzice,

dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie w realizacji zadań szkoły, za owocną współpracę, okazaną życzliwość. Życzę Państwu, aby Wasze dzieci, które właśnie kończą szkołę podstawową, dokonały trafnego wyboru dalszego kształcenia i przynosiły Wam radość, dumę, zadowolenie i satysfakcję.

Dziękuję Radzie Rodziców, z Panią Przewodniczącą na czele, za wszelkie wsparcie
w realizacji zadań szkoły, w tym za ufundowanie pięknych nagród dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniów klas I- VIII.

Drodzy Nauczyciele, Szanowni Księża.
Dziękuję za pracę z uczniami, przygotowanie ich do dalszej drogi edukacyjnej i życiowej. Mam nadzieję, że włożony trud zaowocuje, a dzisiejsi Absolwenci będą chlubą naszej szkoły.

Drogi Wychowawco, dziękuję za pięcioletnią opiekę nad klasą, przekazywanie Wychowankom wiedzy i cennych wartości, kształtowanie właściwych postaw i codzienną pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Szanowna Pani Sołtys, dziękuję za okazywaną nam życzliwość, troskę, dobre słowo oraz pomoc w realizacji potrzeb szkoły i zadań gospodarczych.

Podziękowania składam również pracownikom szkoły- za codzienną pracę, utrzymywanie porządku, przygotowywanie posiłków, przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Wszystkim serdecznie dziękuję życząc miłego wakacyjnego odpoczynku!

Po podziękowaniach Dyrektor Szkoły i Wychowawca klasy wręczyli Absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, piękne nagrody książkowe – klasykę literatury polskiej, Teczki Absolwentów, Listy pochwalne oraz dyplomy za uczestnictwo w konkursach.
Absolwenci podziękowali za 9 lat pobytu w szkole.

Koledzy i koleżanki z klasy siódmej, po odebraniu świadectw z wyróżnieniem i nagrody książkowej, pożegnali swoich starszych kolegów słowem i piosenką, a także wręczyli Ósmaczkom drobne upominki. Nie obyło się bez wzruszeń i łez, a także ostatnich wspólnych zdjęć.

Do widzenia, Przyjaciele, wspólnych spraw mieliśmy wiele. Dziś w Kaninie szkołę kończycie, rozpoczynacie dorosłe życie”- tymi słowami rozstaliśmy się z naszymi Absolwentami.

Powodzenia!

Skip to content