Wywiadówka

Wywiadówka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaninie zaprasza Rodziców na zebranie z Wychowawcami klas w formie on-line.  Celem zebrania jest omówienie osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu oraz różnych spraw bieżących.
Zebranie odbędzie się zgodnie z harmonogramem:
– kl. 0 – 27.04.21 godz. 16:00
– kl. 1-3 – 27.04.21 godz. 16:00
– kl. 4 – 28.04.21 godz. 16:00
– kl. 6-8 – 29.04.21 godz. 16:00
Zebranie Wychowawcy z Rodzicami uczniów klasy 5 odbędzie się w terminie późniejszym, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę dużo zdrowia
Dyrektor Szkoły
Halina Śmierciak
Skip to content