Wytyczne MEN dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów ósmoklasisty……

Wytyczne MEN dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów ósmoklasisty……

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa.

Wytyczne_CKE,_MEiN_i_GIS_dotyczące_organizowania_i_przeprowadzania_egzaminów_w_2021_r

Skip to content