Wyniki przeprowadzonej Rekrutacji.

Wyniki przeprowadzonej Rekrutacji.

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonej Rekrutacji wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli Wnioski, zostały zakwalifikowane do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie na rok szkolny 2022/2023.

Spotkanie z Rodzicami przyjętych dzieci odbędzie się w miesiącu czerwcu. O terminie spotkania poinformujemy Państwa telefonicznie i poprzez stronę internetową szkoły.

Dyrektor Szkoły

Halina Śmierciak

Skip to content