Ważne informacje!

Ważne informacje!

Zebrania Wychowawców klas z Rodzicami odbędą się  2 .12. 2109 według harmonogramu

Rozpoczęcie zebrań w klasach :                       godz 15.00 – Oddział Przedszkolny

 godz  15.30 – kl. I  i kl.  II

      godz.  16.00 – kl. III  i kl. IV

    godz. 16.30 – kl. V  i kl. VI

          godz. 17.00-  kl. VII  i kl. VIII

  Zabawa andrzejkowa dla dzieci  27 listopada 2019 (środa)

I grupa godz. 11.50 –  14.00 – Oddział przedszkolny i kl. 1- 3

II grupa godz. 14.30 – 17.30  – kl. IV- VIII

Skip to content