Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19

O ile dzień poprzedzający zakończenie szkoły był przede wszystkim czasem dobrej zabawy, to 19.06.19. – dzień zakończenia roku szkolnego miał podniosły i uroczysty charakter, gdyż Szkoła mogła gościć Szanowne Osobistości , wśród których znajdowali się: Pan Wójt – Jan Skrzekut, Pan Starosta – Mieczysław Uryga, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Starej Wsi – Pan Jacenty Musiał a także Ksiądz Proboszcz – Jan Raś oraz Pani Sołtys – Barbara Hebda.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dyrektor – Haliny Śmierciak, która w serdecznych słowach zwróciła się z powitaniem do przybyłych Gości, Rodziców i Uczniów a także złożyła podziękowanie Władzom Gminy, Księdzu Proboszczowi, Pani Sołtys oraz Rodzicom i Nauczycielom za dobrą współpracę. Po przemówieniach Gości zaproszono zebranych do obejrzenia występów artystycznych przygotowanych przez uczniów. Młodsze dzieci zaprezentowały piosenki oraz występ teatralny. Starsi uczniowie pochwalili się tańcami, które zdobyły uznanie i zostały nagrodzone na Gminnym Przeglądzie „ MAGA”. Następnie uczniowie szóstej i siódmej klasy przedstawili swój program artystyczny, którym serdecznie i wzruszająco pożegnali kolegów ósmoklasistów. Akademię zakończył występ absolwentów, którzy po raz ostatni mogli zaprezentować się przed nauczycielami i młodszymi kolegami oraz rozdaniem wyróżnionych świadectw, nagród, dyplomów a także listów gratulacyjnych.

http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/06/zakonczenie-roku-szkolnego-20182019-w-szkole-podstawowej-w-kaninie

Skip to content