SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 21. 12. 2017 r. odbył się w naszej szkole „ Szkolny Dzień Języków Obcych”, w ramach którego cała społeczność szkolna zebrała się na uroczysty apel, którego celem była promocja nauki języków naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Przeprowadzony został konkurs, w którym nasi uczniowie wykazywali się wiedzą na temat języków obcych, ich melodii i specyficznego dla każdego z nich brzmienia. Uczniowie klasy siódmej, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie tego dnia, malowali swoim kolegom na twarzy flagi państw tych języków, których uczymy się w szkole- Wielkiej Brytanii i Niemiec, a przerwy umilali nam piosenkami obcojęzycznymi. Na uwagę zasługuję również fakt, że podczas tego apelu został podsumowany pierwszy szkolny konkurs z języka niemieckiego, którego zwyciężczynią została Barbara Kożuch- uczennica klasy 7. Została ona „ Królową der, die, das”- jak to dumnie brzmi… Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów za tak wielkie zaangażowanie i chętny udział w naszych „ językowych potyczkach”. Nauczyciele języków obcych