Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Celem obchodów tego święta jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli, jaką woda odgrywa w naszym życiu, oraz uświadomienie zagrożeń, jakie powoduje „kurczenie się” jej zasobów.

Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”.

Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem.

Nasi uczniowie w tym roku włączyli się do obchodów Dnia Wody z organizacją PAH.

Zapoznaliśmy się z udostępnionymi materiałami, wzięliśmy udział w quizach, przygotowaliśmy plakaty i rysunki. Klasy młodsze również omawiały problemy związane z wodą. Powstały ciekawe gazetki tematyczne, rysunki a nawet wiersze. Znacząco wzrosła nasza świadomość na temat globalnych zasobów wody pitnej. Czy wiecie, że Polska jest obecnie jednym z dwóch państw europejskich z deficytem wodnym?

Co możemy zatem zrobić na ,,swoim podwórku”

Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich. Ograniczanie zużycia wody w niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody. Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody takich jak korzystanie z prysznica zamiast brania długich kąpieli czy zakręcanie wody podczas mycia zębów.

Przez wiele lat panował trend na utwardzanie przydomowych podwórek. Kostka, którą wykładane są podjazdy czy nawet całe tereny wokół domu, jest łatwa w utrzymaniu, ale zmniejsza zdolność retencji gleby. Sprawia, że woda zamiast stopniowo wsiąkać w podłoże, po prostu spływa – często do kanalizacji deszczowej lub do rowów, które ją odprowadzają do rzek. To zjawisko nie tylko sprzyja suszy, ale również podtopieniom, które pojawiają się na skutek nawalnych opadów deszczu. Warto odchodzić od uszczelniania powierzchni kostką brukową i zastąpić ją elementami ażurowymi, które z biegiem czasu przerastają roślinnością i wchłaniają wody opadowe.

Dobrym sposobem na oszczędzanie wody jest zamiana trawnika na kwietne łąki – pachnące, oddające wilgoć środowisku, wspomagające bio-retencję. Warto także gromadzić deszczówkę do podlewania. Od wielu lat, naprzemiennie z okresami suszy, w Polsce pojawiają się nawalne deszcze. Przy wykorzystaniu deszczówki, można zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie nawet do 60%. Tutaj realna oszczędność pieniędzy idzie w parze z proekologiczną postawą. Zebraną wodę można podlać ogród albo użyć jej do pojenia zwierząt, mycia, prania, prac porządkowych. Ponadto gromadzenie deszczówki może w znacznym stopniu zredukować spływ powierzchniowy wody deszczowej, a co za tym idzie, z jednej strony chronić przed podtopieniami, z drugiej strony zapewniać potrzebną wodę na bezopadowe i upalne okresy suszy.

Agnieszka L.

Skip to content