„Światłem malowane” wojewódzki konkurs fotograficzny dla klas 7-8

„Światłem malowane” wojewódzki konkurs fotograficzny dla klas 7-8

Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Gdańsku. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego z województwa pomorskiego.

Kategorie wiekowe:
a. klasy VII, VIII szkół podstawowych,
b. szkoły ponadpodstawowe.

W konkursie preferowane są prace z takim przedstawieniem świata widzianego przez obiektyw
aparatu, w którym największe znaczenie odgrywa światło, jego relacje z fakturą
i kolorem (dotyczy to również szarości w fotografii czarno-białej).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do 5 zdjęć lub 1 zestaw wielozdjęciowy do 5 zdjęć,
wykonany dowolną techniką fotograficzną w okresie ostatnich 2 lat.

Prace można dostarczyć osobiście, lub przesłać do Organizatora w formie listownej na adres:
Pałac Młodzieży
ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk

z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wymagania techniczne:
Zdjęcia muszą być zapisane w formie elektronicznej na podpisanej imieniem, nazwiskiem
oraz kategorią wiekową płycie CD/DVD. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg
z minimalną kompresją 10-12 lub w formacie tiff, przygotowanym jak do druku (dłuższy bok
minimum 2500 pikseli, 300 dpi). Pliki nie mogą być interpolowane (sztucznie powiększane).
Każdy plik na płycie powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy
oraz wybraną kategorią (przykład: nazwisko_imię_tytuł_kategoria.jpg).

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia w oryginale (załącznik nr 1
Regulaminu Konkursu), czytelnie wypełnione oświadczenie opiekuna/uczestnika (załącznik
nr 2 lub nr 3 Regulaminu Konkursu). Nieprawidłowo wypełniona karta zgłoszenia
i/lub oświadczenie, lub ich brak dyskwalifikuje pracę.

Regulamin 12. Wojewódzki Konkurs Fotograniczny Światłem malowane

Zał. nr 1, 2 i 3 do Regulaminu Konkursu

Skip to content