Świąteczna przerwa w nauce

Świąteczna przerwa w nauce

Informacja

Świąteczna przerwa w nauce

23.12.2020 -3.01.2021

Ferie zimowe dla uczniów klas 1-8

4.01.2021 – 17.01.2021

W okresie przerwy świątecznej i ferii zimowych nie są realizowane zajęcia nauczania zdalnego.

Oddział Przedszkolny jest placówką nieferyjną

W okresie od 4-17.01.2021 w Oddziale Przedszkolnym odbywają się zajęcia w godzinach od 8.00-15.00 z zachowaniem ustalonych i wdrożonych już procedur reżimu sanitarnego.

Skip to content