Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2019

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2019

Trzecioklasiści naszej Szkoły pisali swój pierwszy w życiu duży sprawdzian – Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Badanie ma pokazać mocne i słabe strony uczniów z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.

Pierwszego dnia nasi uczniowie najpierw mieli do przeczytania tekst, a następnie zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami ułożonymi na jego podstawie. Kolejne zadania tzw.  otwarte polegały na samodzielnym uzupełnieniu odpowiedzi, redagowaniu dłuższej formy stylistycznej oraz ćwiczeniach gramatycznych i ortograficznych. Drugiego dnia przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki oraz sprawdzali swoją wiedzę w zakresie edukacji przyrodniczej.