REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KANINIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KANINIE  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KANINIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie ogłasza zapisy do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

 

Zapisy trwają od 1 marca do 15 marca 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zapisy do Przedszkola

Ogłaszamy nabór dzieci w wieku 3-6 lat do Oddziału Przedszkolnego.

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku 6 lat tj. urodzonych w 2016 roku.

Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z terenu Gminy Limanowa 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie i 6-letnie urodzone w latach 2016-2019.

Rodzice dzieci, które już w tym roku szkolnym uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego, którzy chcą aby dziecko uczęszczało do Przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 składają tylko Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym (załącznik nr 1) w terminie do 25 lutego 2022 roku.

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego w tym roku, składają Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego (załącznik nr 2) od 1 do 15 marca 2022 roku.

Weryfikacji wniosków dokona Komisja Rekrutacyjna. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 31.03.2022 r.

Zapisy do klasy pierwszej

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2015 r. lub w 2016 r.

Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie Zgłoszenia Rodziców.

Rodzice dzieci, które od 1 września 2022 rozpoczną naukę w klasie pierwszej wypełnią tylko Zgłoszenie (załączniki nr 3) i złożą je do 15 marca 2022 roku.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do klasy pierwszej zamieszkałe poza obwodem szkoły wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (załącznik nr 4).

Druki do pobrania w szkole w strefie dla Rodzica – wiatrołap, w Oddziale Przedszkolnym, w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione dokumenty można składać w szkole w strefie dla Rodzica, w sekretariacie szkoły, przy odbieraniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając skan dokumentów na adres kanina.szkola@onet.eu.

Załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania_przedszkolnego 2022_2023

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola 2022_2023

Załącznik nr 3 – DRUK zgłoszenie dziecka w obwodzie do I klasy

Załącznik nr 4 – wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu 2022_2023

Skip to content