Realizujemy Projekt ,,Zdrowo jem, więcej wiem”. Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Realizujemy Projekt ,,Zdrowo jem, więcej wiem”. Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzony przez Fundację BOŚ łączy przyjemny z pożytecznym. Dzieci z zerówek i  klas I-III szkół podstawowych w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej.

Zapisy do 10. edycji już trwają. Zapraszamy do udziału!

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” to przede wszystkim:

 • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

Zasady udziału:

 • z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i klasy/grupy (maks. 40 uczniów);
 • projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna;
 • zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach, ale te które wezmą udział we wszystkich mają szanse na dodatkowe nagrody;
 • w każdym etapie nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami zgodnie z podanymi scenariuszami i terminarzem, a w ramach wywiadówek robi krótkie pogadanki z rodzicami;
 • do zadań nauczycieli należy również napisanie raportów z przeprowadzonych działań;
 • na podstawie raportów zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów.
Skip to content