Przynieś graty na warsztaty, czyli jak zostać Eko Artystą- Innowacja pedagogiczna

Przynieś graty na warsztaty, czyli jak zostać Eko Artystą- Innowacja pedagogiczna

Pomysł wprowadzenia tego tupu innowacji powstał pod wpływem własnych doświadczeń oraz wzrastającej na świecie potrzeby ochrony środowiska. Mali artyści mogą uczyć się ochrony przyrody poprzez wykorzystywanie w swojej pracy twórczej materiałów i przedmiotów niepotrzebnych bądź zużytych oraz poprzez oszczędne gospodarowanie materiałami plastycznymi.

Realizowane na spotkaniach zagadnienia połączyły teorię z praktyką, pozwoliły bliżej poznać wybrane zagadnienia związane z ochrona przyrody, ekologią, wykorzystaniem surowców wtórnych i przedmiotów codziennego użytku do tworzenia prac plastycznych i technicznych.

W ten sposób chciałam pobudzić dzieci do obserwacji otaczającej nas przyrody, do zastanowienia się nad możliwością przetwarzania i przekształcania niepotrzebnych rzeczy – śmieci, stymulować różne ich uzdolnienia i zainteresowania oraz zdolności twórczego myślenia.

Nazwa innowacji Przynieś graty na warsztaty, czyli jak zostać Eko Artystą”” związana jest z propagowaniem wśród uczniów postawy proekologicznej i pokazanie, że praktyczne działania plastyczne i techniczne umożliwiają wykorzystanie niepotrzebnych materiałów i przedmiotów to tworzenia nowych również użytecznych. Myślę, że niniejsza innowacja wyposażyła uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy oraz rozbudziła potrzebę dbania o środowisko.  Innowacja odbywała w ramach zajęć rozwijających z plastyki – 2 godz.w miesiącu. Udział uczniów w zajęciach był dobrowolny.

Powstała rafa koralowa, rakieta, zwierzaki z płytek CD, maski z papierowych talerzyków, zabawki z rolek po papierze toaletowym.

Agnieszka Leśniak

 

Skip to content