Projekt ,,Interdyscyplinarne laboratorium przyrodnicze”

Projekt ,,Interdyscyplinarne laboratorium przyrodnicze”

13 września 2021 roku, w ramach projektu: Interdyscyplinarne laboratorium przyrodnicze, byliśmy na pieszej wycieczce nad rzeką Słomką w Przyszowej. Przy pomocy lup i atlasów zwierząt obserwowaliśmy życie wodne w rzece. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy także rośliny rosnące nad rzeką. Mierzyliśmy czas przepłynięcia pływaczków na trasie 10 m w nurcie i przy brzegu, a następnie obliczaliśmy średnią prędkość płynięcia wody. Badaliśmy także odczyn pH wody. Rozpoznawaliśmy elementy naturalne rzeki czyli bystrza i toń wodną oraz elementy antropogeniczne, czyli tamy.   W nagrodę za pracowicie spędzony czas mieliśmy możliwość obejrzeć latającego nad łąką bociana.

Ewa Kożuch

Skip to content