Próbna ewakuacja.

Próbna ewakuacja.

W dniu 27 września uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły usłyszeli w trakcie swoich zajęć sygnał trzech dzwonków, co jest przyjętym znakiem dźwiękowym zagrożenia, które wymaga natychmiastowego opuszczenia budynku. Na szczęście, nie działo się nic złego, a wszyscy przebywający w tym momencie w szkole mieli okazję sprawdzić w praktyce znajomość procedur dotyczących bezpieczeństwa podczas próbnej ewakuacji. Wyniki próby ewakuacyjnej pokazują, że uczniowie oraz nauczyciele  prawidłowo reagują podczas sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, ale mamy ogromną nadzieję, że do takich zdarzeń nigdy nie dojdzie. Co roku starsi uczniowie przypominają sobie zasady obowiązujące podczas ewakuacji, tj. drogi ewakuacji, miejsce zbiórki oraz przede wszystkim zachowanie, które wymaga sprawnego przemieszczenia się w bezpieczne miejsce oraz słuchania poleceń przeprowadzających akcję ratowniczą. Ponadto zwraca się uwagę w sposób szczególny na uczniów klasy pierwszej, którzy dopiero poznają szkołę, układ pomieszczeń i jej otoczenie, aby także byli przygotowani w sytuacji potencjalnego zagrożenia.

Agnieszka L.

 

 

Skip to content