Podziękowanie za udział w lekcji ,,Wirtualny świat”