„Państwowa Straż Pożarna za 30 lat” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

„Państwowa Straż Pożarna za 30 lat” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Temat prac konkursowych: Państwowa Straż Pożarna za 30 lat
Technika wykonania prac: plastyczna płaska – farby, kredki, ołówek i flamastry.
Format pracy: A3.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, klauzulą informacyjną oraz oświadczeniem o zaakceptowaniu regulaminu należy przesłać pocztą na adres:

KOMENDA GŁÓWNA  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
UL. PODCHORĄŻYCH 38
00-463 WARSZAWA

z dopiskiem: Konkurs kalendarzowy PLASTYCZNY.

Termin składania prac konkursowych upływa 8 kwietnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 9 maja 2022 r.

Karta_zgłoszeniowa

Regulamin_indywidualnego_konkursu_plastycznego_pt_„Państwowa_Straż_Pożarna_za_30_lat”

 

 

 

Skip to content