Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/ 2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/ 2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/ 2020
w Szkole Podstawowej
im. Juliana Tuwima w Kaninie

26 czerwca 2020 r.

1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 nie ma ogólnoszkolnego zakończenia roku szkolnego.

2. Rozdanie świadectw odbędzie się zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem wytycznych MEN, GIS, MZ. Świadectwo może odebrać uczeń lub Rodzic.

3. Wychowawcy klas poinformują uczniów swojej klasy oraz ich Rodziców
o godzinie odbioru świadectwa przez danego ucznia.

4. Uczniowie lub Rodzice, którzy będą odbierać świadectwa, muszą być zdrowi (bez oznak chorobowych – kaszel, gorączka, kichanie), muszą mieć założone maseczki, mogą mieć rękawice jednorazowe. Dodatkowo uczniowie klasy VIII muszą posiadać własny długopis.

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może przyjść po odbiór świadectwa do Szkoły w dniu 26. czerwca 2020 r.
Dla uczniów, którzy ze względów zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn, nie będą mogli odebrać świadectwa 26 czerwca 2020 r.- zostanie wyznaczony dodatkowy termin odbioru. O dodatkowym terminie odbioru świadectwa uczniowie zostaną poinformowani.

6. Przy wejściu do Szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk zgodnie z instrukcją.

7. Uczeń lub Rodzic, po odbiorze świadectwa i schowaniu dokumentu do teczki, przed opuszczeniem Szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce. Płyn do dezynfekcji zapewnia Szkoła.

8. Przy odbiorze świadectwa przy stoliku może być obecny tylko jeden uczeń/ Rodzic.

9. Po wydaniu świadectw każdej klasie, pomieszczenia będą dezynfekowane.

10. Wychowawcy klas, którzy będą przekazywać świadectwa szkolne, muszą być zdrowi (bez oznak chorobowych – kaszel, gorączka, kichanie), muszą mieć założone maseczki i rękawiczki.

11. Wszyscy muszą przestrzegać wytycznych sanitarnych – m. in. utrzymywać dystans społeczny – minimum 2 m.

12. Na terenie Szkoły i w jej obrębie nie wolno tworzyć grup.

13. Po otrzymaniu świadectwa uczeń udaje się do domu.

14. Odbiór świadectw dla klas I – VII potwierdza wychowawca klasy.

15. Odbiór świadectwa klasy VIII potwierdza absolwent.

16. Dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego, obuwie zastępcze, niewykorzystane materiały dla dzieci przedszkolnych przekazywane będą
26 czerwca 2020 r. (wejście i wyjście do oddziału przedszkolnego- sala nr 4– dawne przedszkole- od strony biosk szkolnych koło kotłowni).

17. Dla uczniów, którzy ze względów zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn, nie będą mogli odebrać świadectwa 26 czerwca 2020 r. zostanie wyznaczony dodatkowy termin odbioru. O dodatkowym terminie odbioru świadectwa uczniowie zostaną poinformowani.

 1. Zwrot podreczników i książek do biblioteki szkolnej odbędzie się w dniu wydawania świadectw, tj. 26. czerwca 2020 r. Podręczniki i książki do biblioteki będą odbierane przez panią Marię Trzupek w jadalni szkolnej. Uczniowie przynoszą podręczniki i/ lub książki do biblioteki CZYSTE, ZAPAKOWANE w reklamówkę jednorazową- reklamówka OBOWIĄZKOWO podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.
  Uczniowie wchodzą wejściem od strony biblioteki gminnej,
  oddają wypożyczone podręczniki i książki na jadalni, po czym udają się schodami do góry, w wyznaczone miejsce po odbiór świadectwa (wg harmonogramu; sala nr 13 lub 14 lub sala gimnastyczna).
  Wyjście uczniów- od strony sali gimnastycznej (koło obecnego przedszkola).
  19. Uczniowie/ Rodzice/ Nauczyciele, którze będą zwracać podręczniki/ książki
  i odbierać świadectwa,
  MUSZĄ! :
  * BYĆ ZDROWI (bez oznak chrobowych- kaszel, gorączka, kichanie)
  * Mieć założone: rękawiczki jednorazowe, maseczki i posiadać własny dlugopis, a także MUSZĄ! przestrzegać wytycznych sanitarnych, m.in. utrzymywać dystans społeczny- min. 2 m. Na terenie Szkoły, a także w jej obrębie
  nie wolno tworzyć zgromadzeń.

Dyrektor Szkoły

mgr Halina Śmierciak

HARMONOGRAM

odbioru świadectw

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie

data: 26. czerwca 2020 r.

godzina i miejsce odbioru

klasa

wychowawca

godz. 8.00- 8.30
sala gimnastyczna
wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa VIII

mgr Piotr Kiełbasa

godz. 8.30- 9.00
sala gimnastyczna

wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa VII

mgr Adam Fraczek

godz. 9.00- 10.00

sala 14
wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa IV

mgr Krystyna Raszek

godz. 9.00- 10.00

sala 13
wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa V

w.z. Dyrektor Szkoły
mgr Halina Śmierciak

godz. 10.00- 12.00

sala 4 (dawne przedszkole)
wejście i wyjście jak do dawnego przedszkola- koło kotłowni

oddział przedszkolny

mgr Katarzyna Ziaja

godz. 10.30- 11.30

sala 14
wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa I

mgr Alicja Sławek

godz. 10.30- 11.30

sala 13
wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa III

mgr Renata Lis

godz. 11.30- 12.30

sala gimnastyczna
wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa II

mgr Agnieszka Lesniak

godz. 12.30- 14.00

sala 14
wejście do jadalni przy bibliotece gminnej- wyjście koło sali gimn.

klasa VI

mgr Teresa Szewczyk

Skip to content