Ogólnopolski konkurs plastyczny  „Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”

Ogólnopolski konkurs plastyczny  „Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”

,,W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w  ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”  pod  honorowym patronatem Burmistrza Ropczyc oraz TVP3 Rzeszów. Na zwycięzców czekają nagrody!   Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej”

 

Uczestnicy konkursu wykonują portret postaci literackiej z dowolnej baśni lub legendy. Portret ma być wykonany w formie płaskiej. Może zawierać elementy wypukłe przymocowane na stałe. Dopuszcza się wykonanie portretu z różnych materiałów i dowolnymi technikami. Wielkość portretu A4.  Portret ma zawierać własnoręcznie wykonaną ramkę.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „O”,

klasy I –IV

oraz V –VIII.

Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie. Szkoła dostarcza maksymalnie 6prac(po 2z każdej kategorii) Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych należy dostarczyć wraz z pracą na adres Organizatora. Prace należy składać do dnia 16 października 2020r.do  p. Agnieszki Leśniak

Regulaminkonkursuogólnopolskiego 2020

Zgłoszone prace konkursowe

Martyna Janik kl.3                                        Klaudia Jaskulska Kl5

Skip to content