Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

„Miło jest chodzić po leśnych ścieżkach… A wiecie dzieci, kto w lesie mieszka??” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych do 12 roku życia.Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych:
5-6 lat
7-8 lat
9-10 lat
11-12 lat

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury
“Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego
ul. Lotnicza 1
31-462 Kraków

Z jednej grupy przedszkolnej lub klasy można zgłosić do 5 prac.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej mieszkańców lasu, zarówno tych faktycznie w lesie występujących, jak i bohaterów dziecięcej wyobraźni.
Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, collage, wydzieranka). Warunkiem koniecznym jest wykorzystanie w niej tzw. darów jesieni i innych skarbów przyrodniczych. Praca musi być płaska, organizatorzy nie przyjmują prac przestrzennych, format wraz z obowiązkowym passe-partout  A4

Termin oddawania  prac na konkurs  do pani Agnieszki upływa 16 listopada 2023 r.

 

 

Skip to content