Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych- ,,Anioły Bożego Narodzenia”

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych- ,,Anioły Bożego Narodzenia”

ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych.

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia-Anioły Stróże- małe i duże”

 

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

 

  • kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskie
  • promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
  • wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia przez formy przestrzenne lub płaskie– anioły.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:    3-4latki oraz 5-6latki
  • technika i forma wykonania pracy jest dowolna
  • prace należy przekazać z metryczka (imię i nazwisko dziecka, wiek, nauczyciel prowadzący, placówka z adresem, dane kontaktowe). Rodzic/ opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym podpisując się na metryczce,
  • każde przedszkole w Polsce może nadesłać 4 prace.,
  • Prace należy nadesłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 27 grudnia 2019 roku na adres:

 

Samorządowe Przedszkole w Bielsku
UL. Płocka 19
09-230 Bielsk

Tel. (24)2615 036

Email: przedszkolebielsk@gmail.com

 

  • Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 5 stycznia 2020 roku o godz.10.00 w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. Komisja konkursowa oceni nadesłane prace przyznając nagrody i wyróżnienia. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni na stronie internetowej placówki przedszkolebielsk.edupage.org oraz „Bliżej Przedszkola” oraz „konkursydladzieci.eu”.

 

  • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna,

 

  • Prace zostają własnością Samorządowego Przedszkola w Bielsku, organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów

 

  • Wszystkie nadesłane prace zostają przekazane jako „cegiełka” na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

 

  • Osoby zainteresowane przesłaniem potwierdzenia uczestnictwa w konkursie drogą pocztową proszone są o dołączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem (format A4) !!!!!

 

  • Wysyłka nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się w okresie feryjnym tj. do 10.02.2020r.-23.02.2019r

 

KRYTERIA OCENY:

 

  • oryginalność i pomysłowość,

 

  • jakość artystyczna pracy,

 

  • estetyka i technika wykonania,

 

  • dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej

 

 

ORGANIZATORZY:

 

mgr Klementyna Mówińska,

 

mgr Joanna Rozkosz

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!