Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ” Anioły” 2021

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ” Anioły” 2021

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 7 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej – uczniów, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego , świetlic terapeutycznych, szkół.
Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria A – wiek 7 -9 lat
II kategoria B – wiek 10 – 12 lat
III kategoria C – wiek 13 -15 lat

W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej: rysunek, malarstwo itp. oraz forma przestrzenna – ceramika. Format prac: A3

Każda placówka może zgłosić maximum 20 prac do konkursu. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną prace. Praca nie może być zbiorowa.

Termin zgłaszania prac na konkurs: do 8 listopada 2021 roku u pani Agnieszki

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:
– imię, nazwisko i wiek autora pracy
– adres, nazwa placówki
– telefon kontaktowy

Skip to content