Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!”

Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza szkoły podstawowe do udziału w konkursie poświęconym propagowaniu zasad bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu na temat zawarty w tytule Konkursu, w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg na temat zawarty w tytule konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie do dnia 26 lutego 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

Regulamin inicjatywy jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

konkurs_zgoda-na-przetwarzanie-danych-SP29

DBI_2021_regulamin-SP29