Ogłoszenie Dyrektora Szkoły.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH DLA UCZNIÓW

na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie

środa 10 czerwca 2020 r.

klasa

przedmiot

godziny

nauczyciel

sala

8

Matematyka

9:00 – 9:45

Ewa Kożuch

14

8

Matematyka

10:00 – 10:45

Ewa Kożuch

14

środa 10 czerwca 2020 r.

klasa

przedmiot

godziny

nauczyciel

sala

4

Język polski

9:00 – 9:45

Krystyna Raszek

13

4

Język polski

10:00 – 10:45

Krystyna Raszek

13

4

Matematyka

11:00 – 11:45

Ewa Kożuch

13

Bardzo proszę o przestrzeganie Procedury konsultacji na terenie Szkoły . Procedura zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły.

W dniu 11.06.2020r. Konsultacje czwartkowe nie odbędą się – Święto Bożego Ciała

W dniach od 16.06.2020r. do 18.06. 2020r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie będzie realizowane nauczanie na odległość, jak również nie będą odbywać się konsultacje na terenie szkoły.

Dyrektor szkoły Halina Śmierciak

Skip to content