Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informacja dla Rodziców

Dyrektor szkoły informuje ,że

w dniach 8, 9, 10 kwietnia 2019 roku (poniedziałek, wtorek, środa) w Kościele Parafialnym w Kaninie odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas I- VIII.

Zajęcia lekcyjne w tych dniach nie odbywają się.

Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze w godzinach

od 8.00- 14.00. Nauczyciele pełnią dyżur w szkole od godziny 7:30

Uczniowie, którzy przyjdą do Szkoły, pod opieką nauczycieli udadzą się do Kościoła na godzinę 11.00, aby wziąć udział w naukach Rekolekcyjnych. Po zakończonej nauce Rekolekcyjnej dzieci, które wyszły ze Szkoły z nauczycielem, wracają z powrotem do Szkoły z nauczycielem.

Za dzieci, które nie przyjdą do Szkoły w dniu/ dniach trwania Rekolekcji, odpowiedzialność ponoszą RODZICE!

Oddział Przedszkolny w czasie Rekolekcji funkcjonuje bez zmian.

W dniach Rekolekcji Wielkopostnych Szkoła organizuje dla uczniów klasy VIII zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty

w godzinach od 8:00- 10:35.

Poniedziałek, 8. 04. 2019 r.- zajęcia z matematyki

Wtorek, 9. 04. 2019 r.- zajęcia z języka angielskiego

Środa, 10. 04. 2019 r. – zajęcia z języka polskiego

Skip to content