Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego 11 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, której przewodniczyli wszyscy uczniowie z klasy czwartej oraz uczniowie z klasy szóstej i ósmej. Na scenie nie zabrakło wierszy oraz pieśni patriotycznych o Polsce. Także dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprezentowały wiersz W. Bełzy rozpoczynający się od słów „Kto ty jesteś ?…”
Dzięki takim uroczystościom kształtowane jest poczucie tożsamości narodowej, postaw patriotycznych oraz ukazywanie szacunku do symboli narodowych.
Ewelina F.
Skip to content