Obchody Dnia Papieskiego połączone z inauguracją Szkolnego Koła Caritas

Obchody Dnia Papieskiego połączone z inauguracją Szkolnego Koła Caritas

Dnia 24 października 2023r miało miejsce  uroczyste rozpoczęcie działalności Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej w Kaninie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, której przewodniczył ksiądz Krzysztof Majerczak- Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.  W kazaniu do dzieci poruszył trzy aspekty pomagania innym: pomoc materialną, duchową i modlitwę.

Dalsza część uroczystości odbyła się w  szkole, gdzie dyrektor Halina Śmierciak powitała zebranych  oraz przypomniała postać Jana Pawla II  w związku z obchodzonym Dniem  Papieskim. Padły też słowa pochwały postawy dzieci z naszej szkoły, oraz podziękowania rodzicom za trud wzorowego  wychowania.

Uczniowie przygotowali z okazji uroczystości akademię, którą rozpoczęło  wysłuchanie fragmentu koncertu „Tu-es petrus” Piotra Rubika. Następnie wspominali o Janie Pawle II, jego wizycie w Starym Sączu i przejeździe przez Kaninę. Dzieci ciekawie przedstawiły fragmenty życia Karola Wojtyły z perspektywy przedmiotów: butów, w których wędrował po Polsce oraz okien, do których przywoływali go pielgrzymi, gdy był już papieżem. Na zakończenie występu zabrzmiała pieśń „Barka”, a w jej wykonanie włączyli się także zaproszeni goście.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie przez ks. Majerczaka aktu powołania Szkolnego Koła Caritas i wręczenie legitymacji jego członkom.  Uczniowie otrzymali również pamiątki, a opiekun SKC – Pani Ewa Kożuch obraz Patronki SKC.

Na zakończenie słów kilka powiedzieli zaproszeni goście m.in.: ksiądz proboszcz Jan Raś, Starosta Mieczysław Uryga, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Sołtys wsi Kanina Barbara Hebda. Uroczystość zakończyła Pani Dyrektor podziękowaniami oraz życzeniami owocnej pracy i czynienia dobra. Po oficjalnych obchodach goście oraz uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek z tradycyjnymi kremówkami.

A.P

Skip to content