Nowe Konkursy plastyczne- zapraszamy!

Nowe Konkursy plastyczne- zapraszamy!

XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Kartka świąteczna BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK

Prace powinny spełniać następujące kryteria:
a. nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
b. powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
c. prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
d. powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.
5. Format prac: maksymalnie A-5.
6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do 22  listopada 2019 roku

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,DRZEWA WOKÓŁ NAS”

Prace mogą być wykonane w konwencji realistycznej, ale także baśniowej i abstrakcyjnej. Każdy z twórców ograniczony jest tylko własną wyobraźnią.

– rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
– promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
– dostrzeganie piękna natury.

3. Uczestnicy: uczestnikami konkursu są dzieci z klas I – III

4. Technika wykonania prac: dowolna, płaska (bez użycia materiałów sypkich oraz plasteliny)

5. Format prac: A3

Prace proszę dostarczyć do 29. 11.2019

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,DRZEWA WOKÓŁ NAS”

Skip to content