Niezwykłe zajęcia w Akademii Małej Salamandry i Głuszca.

Niezwykłe zajęcia w Akademii Małej Salamandry i Głuszca.

Uczniowie kl. II i III wraz ze swoimi wychowawcami w dniu 20 października 2021 r. uczestniczyli w niezwykłych zajęciach promujących i kształtujących postawy proekologiczne. Odbyli zajęcia w Akademii Małej Salamandry i Głuszca w ramach realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego Projektu Turystyczny Powiat Limanowski.

W trakcie zajęć prowadzonych przez Panią Annę Galarowicz-Szczesiak uczniowie odkrywali znaczenie w życiu piękna przyrody, obecności parków narodowych, rezerwatów przyrody, form ochrony przyrody. Dzieci uczyły się zasad pozytywnych zachowań wobec przyrody. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Pobyt dzieci w Akademii Małej Salamandry i Głuszca uświetnił swoją obecnością Starosta Powiatu Limanowskiego Pan Mieczysław Uryga, który wskazał jak cenna dla nas jest możliwość podziwiania otaczającej przyrody, krajobrazów, podkreślił, że o otaczające środowisko należy dbać.

W związku z realizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego Projektem szkoła ma możliwość korzystania z czterech koszy do segregacji odpadów i oczyszczacza powietrza, które w czasie spotkania przekazał Pan Starosta.

Dyrektor Szkoły Pani Halina Śmierciak podziękowała za przekazane przedmioty zapewniając, że dzieci w Kaninie na pewno swoją postawą, zachowaniem wobec przyrody i środowiska będą wzorem do naśladowania.

 

Skip to content