„Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne”

„Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne”

W dniu 19.01.2018 uczniowie klasy 7 ze SP Kaniny wraz z uczniami ze SP z Mordarki
i z Pisarzowej udali się do Krakowa na Akademię Górniczo – Hutniczą ( Wydział Fizyki i Informatyki) na niecodzienne lekcje fizyki.

Były to zajęcia pokazowe, które prowadził dr Paweł Janowski. Uczniowie uczestniczyli
w zajęciach od godziny 14:30 – 18:30. Podczas doświadczeń zostały zaprezentowane działy Kinematyka i Dynamika, z którymi uczniowie będą mieli styczność na lekcjach fizyki jeszcze w klasie 7.

Był to już nasz II wyjazd w tym roku na Uczelnie Wyższe, ponieważ po raz pierwszy pojechaliśmy 29 września 2017r. do Nowego Sącza na Małopolską Noc Naukowców.

Oto kilka zdjęć z naszego udziału w zajęciach na AGH w Krakowie oraz PWSZ w Nowym Sączu.

Skip to content