Konkursy w których bierzemy udział.

Konkursy w których bierzemy udział.
Uczniowie klas starszych biorą udział w konkursach literackich.
Joanna  Bargieł (kl.8)- brała udział w konkursie  lit. „LITERACKI SMS NA 160 ZNAKÓW”-praca wysłana- 23.02 2021.


XI Ogólnopolski Konkurs Literacki
dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty

Krystian F. , Antoni H, Bartosz L. , Szymon  Ż. (kl.4) oraz Klaudia  J.i  Jarosław  B. (kl.5)-biorą udział w konkursie „MISTRZ WYPRACOWAŃ”-konkurs w trakcie.  Za kolejne wypracowania, które są weryfikowane zdobywa się punkty a one decydują o miejscu w rankingu. Spośród wymienionych uczniów najwięcej wypracowań wysłała Klaudia potem Krystian.Zadaniem uczestników jest tworzenie wypracowań na tematy, które wcześniej wybierają z przygotowanej przez organizatora listy. Za każde przesłane wypracowanie konkursowe uczestnik otrzymuje punkty. Ich wysokość uzależniona jest od:

  • stopnia wyczerpania tematu;
  • poprawności językowej (oceniamy ortografię, gramatykę i interpunkcję);
  • długości tekstu (należy zwracać uwagę na dolny limit znaków);
  • tego, czy wypracowanie było tworzone samodzielnie (każda praca sprawdzana jest przez system antyplagiatowy, który wykrywa fragmenty skopiowane z internetu lub przepisane z książek).
Łukasz  G.  kl.5  bierze udział w konkursie  lit. „POPISZ SIĘ TALENTEM”-  wyniki będą dopiero 25. 05.
Życzymy uczniom jak najlepszych wyników.
Krystyna Raszek
Skip to content