KONKURSY-,,Pod kolorowym parasolem jesieni” i inne do 20.10.2019

KONKURSY-,,Pod kolorowym parasolem jesieni” i inne do 20.10.2019

1.

Wojewódzki konkurs plastyczny – „Malwy, dziewanny, co to za cudne rośliny!” Konkurs z okazji 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego

Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8) oraz średnich z woj. małopolskiego do udziału w konkursie plastycznym.

Warunki uczestnictwa:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy inspirowanej rośliną lub roślinami zaobserwowanymi wcześniej na żywo.

Uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej wykonują zakładkę do książki:
• zakładka może być wykonana w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej (z zastrzeżeniem, że musi spełniać swoją funkcję),
• dłuższy bok zakładki nie może przekraczać 30 cm,
• do pracy należy dołączyć dowód obserwacji rośliny na żywo, np. fotografię, szkic z natury lub zasuszoną roślinę (przyklejoną na kartkę),
• do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA KONKURSU (załącznik do Regulaminu).

Prace proszę dostarczyć do 19.10. 2019 do pani Agnieszki z wypełnioną kartą uczestnika.

Karta-uczestnika-niepelnoletniego


Praca autorstwa Oli Żelasko z kl. 5

 

 

2. IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Pod kolorowym parasolem jesieni”

 

Rzeszowski Dom Kultury serdecznie zaprasza  dzieci i młodzież do udziału  w  IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży ,,Pod kolorowym parasolem jesieni”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat, prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

a) Prace plastyczne:

5 –  6 lat;
7 – 10 lat; (klasa I – III SP)
11 – 13 lat; (klasa IV – VI SP)
14 – 15 lat. (klasa VII – VIII SP)

b) Fotografia:

11 – 15 lat.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace płaskie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną pracę. W przypadku zgłaszania prac do konkursu z jednej placówki, maksymalna liczba prac wynosi 20. Do pracy należy dołączyć wypełnioną listę prac (Załącznik nr 3 do regulaminu).

Technika wykonania prac dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, fotografia – na papierze w maksymalnym formacie 70 cm na 50 cm. Nadsyłanych prac nie należy oprawiać. Organizatorzy proszą, by nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp

Każda  praca  powinna  posiadać wypełnioną KOMPUTEROWO i  przyklejoną  na  odwrocie   pracy w  prawym  dolnym  rogu metryczkę (Załącznik nr 1).

Prace proszę dostarczyć do 20. 10. 2019 do pani Agnieszki
Do konkursu zgłoszono prace uczniów klas 1-3

3. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ „Ten magiczny czas”

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym na projekt kartki o tematyce świątecznej i zimowej  „TEN MAGICZNY CZAS”.

Zgłoszone na konkurs prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym.
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III.
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

Wymagania konkursowe:

Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, format A5, jednostronnie.
Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.
Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa). Placówki oświatowe mogą przesyłać po 3 prace z każdej grupy wiekowej wyłonione w konkursie wewnętrznym. Uczestnicy indywidualni mogą przesłać tylko jedną pracę.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku oraz na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl oraz dołączenie do każdej z prac informacji o autorze, zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu. Prace do 20.10.2019 z wypełnionym oświadczeniem  składamy u pani Agnieszki.

https _OŚWIADCZENIE

Nikt nie dostarczył pracy konkursowej.

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Prace Julii i Andżeliki Plata z klasy 5

 

 

Skip to content