Konkurs plastyczny „Dobro ma moc”

Konkurs plastyczny  „Dobro ma moc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do udziału dzieci i młodzież z Państwa szkoły w konkursie plastycznym pn. „Dobro ma moc”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły Podstawowej (klasy I – VIII) i Szkoły Ponadpodstawowej (Ponadgimnazjalnej).

Uczniowie przygotowują pracę plastyczną zachęcającą do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach z życia w społeczności szkolnej, w rodzinie i w otoczeniu. Praca winna być związana z promowaniem sposobów dbania o relacje z innymi, właściwą komunikacją potrzeb i promowaniem wartości tj. dobroć, szacunek do drugiego człowieka, szczerość, uczciwość, miłość i przyjaźń celem przeciwdziałania przemocy.

Prace plastyczne  należy składać  do dnia 13 listopada 2019 r. Format   A4, A3

Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do dzielenia się pomocą, właściwego reagowania na krzywdę drugiego człowieka.

Załącznik nr 1do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

 

Skip to content