Konkurs plastyczny dla przedszkolaków.

Konkurs plastyczny  dla przedszkolaków.

Zarząd Koła Pszczelarzy Skrzyszów na zaszczyt zaprosić wszystkie przedszkola z terenu Małopolski do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Awantura o Skrzyszowską Maję”.

Celem Konkursu jest :

  1. Rozpowszechnianie wśród dzieci wiedzy na temat roli pszczoły w środowisku naturalnym.
  2. Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na zagrożenia wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa.
  3. Zaprezentowanie sposobów ochrony przyrody będącej źródłem życia i pracy pszczoły.
  4. Inspiracja dzieci do poszerzenia wiedzy w zakresie działań, które wpływają na spadek liczebności zapylaczy, w szczególności pszczół.
  5. Zainteresowanie dzieci otaczającą ich przyrodą oraz utrwalanie wiedzy, iż od osobistej odpowiedzialności każdego człowieka zależy za stan środowiska
  6. Mobilizacja dzieci do działań twórczych i rozwijania talentów plastycznych.

 

Prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem należy przesłać lub dostarczyć w terminie od 17 września 2021 do 15 października 2021 r.

 

Przedszkola zainteresowane wzięciem udziału w konkursie plastycznym prosimy o zapoznanie się Regulaminem Konkursu. Czekają cenne nagrody!  Łączna wartość nagród w konkursie to 3 100,00 zł 

 

z wyrazami szacunku,

Piotr Olszówka,

Koordynator projektu

Bez pszczół nie ma nas

REGULAMIN_Awantura o Skrzyszowską Maję.doc

Skip to content