Konkurs fotograficzny -Zima w mojej okolicy

Konkurs fotograficzny -Zima w mojej okolicy

Fundacja Honor Pomagania Dzieciom Ul. Bora-Komorowskiego 39 lok 203, 03-982 Warszawa www.fundacjahpd.pltel: 662333555, 22415 75 80

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go na adres konkurs@fundacjahpd.pldo dnia 17 stycznia  2020r.  Szkoła wysyła prace klas w formie elektronicznej na podany powyżej adres email organizatora konkursu. Zadania konkursowe:

  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie autorskich zdjęć przez uczniów (jeden uczeń -maksymalnie dwa zdjęcia)
  2.  Zdjęcia mają być wykonane w najbliższej okolicy.
  3. Zdjęcia muszą być samodzielnie wykonane przez ucznia i nie mogą być fotomontażem.
  4. Zdjęcia muszą być wykonane w standardowej dla aparatów i smartfonów wielkości.
  5. Wszystkie zdjęcia , całej klasy muszą być wysłane jako jedna wiadomość z dokładną informacją : uczniowie jakiej klasy i szkoły są autorami prac.
  6. Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia

Regulamin konkursu Zima w mojej okolicy

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_ZIMA_W_MOJEJ_OKOL