Klub Bezpiecznego Puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka

19 listopada 2013 roku nasza szkoła uzyskała certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka w związku z udziałem dzieci w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla uczniów klas I. Program trwa cały rok szkolny, ale jego główna część odbyła się w październiku i listopadzie.

Program ma na celu rozbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz nauczenie dzieci jak unikać zagrożeń. Uczniowie brali udział w zajęciach ucząc się bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy poprzez różnorodne formy gier i zabaw.

Cele założone w programie udało się osiągnąć również dzięki współpracy z rodzicami, pod okiem których dzieci uzupełniały książeczki. Zdobytą wiedzą uczniowie wykazali się na Teście Bezpieczeństwa, w którym odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania.

Uczniowie zdobyli nie tylko wiedzę ale i konkretne umiejętności, które będą przekładać się na ich postawę i zachowanie.

Skip to content