Katecheza – 25 marca 2020 r.

Klasa I – proszę pokolorować w katechizmie temat: „Przepraszamy Pana Jezusa za złe postępowanie”

Klasa II – proszę pokolorować w katechizmie temat: „Droga Krzyżowa Pana Jezusa”

Klasa III oraz klasa VII – Rachunek sumienia

Temat: Pan Jezus kształtuje nasze sumienia

Każdego dnia, przychodzą nam do głowy różne pomysły. Jedne są dobre: potrafimy być mili, grzeczni, pomagać innym, robimy coś dobrego, np. bez przypominania rodziców dbamy o porządek wokół siebie, wynosimy śmieci.
Innym razem w naszej głowie pojawiają się pomysły złe: czasem kogoś obrazimy, skłamiemy, uderzymy; zdarza się, że komuś coś zniszczymy. Kiedy złe rzeczy wyrządzamy komuś celowo, wtedy popełniamy grzech – taki błąd w naszym życiu, który nie podoba się Panu Bogu i innym.

Po raz pierwszy grzech w raju popełnili Ewa i Adam. Ewa zerwała zakazany owoc i podała go Adamowi, a to bardzo nie spodobało się Panu Bogu. Za okazane nieposłuszeństwo względem Pana Boga oboje musieli opuścić to wspaniałe miejsce i ciężko pracować.

Na ogół wiemy, co jest dobre, a co złe, ponieważ potrafimy usłyszeć taki wewnętrzny głos, który mówi: zrób to, bo jest dobre, a tamtego nie rób, bo jest złe. Ten wewnętrzny głos nazywamy sumieniem i jest głosem samego Pana Boga, który nas kocha.

Złe rzeczy robimy wtedy, kiedy nie słuchamy się rodziców, dziadków, nauczycieli.

Nie słuchamy się też Pana Boga, który mówi do naszego serca. Dobrze jest słuchać głosu Boga który mówi do nas przez sumienie. Trzeba słuchać Boga, bo pomaga nam czynić dobro i unikać grzechu. Każdy człowiek, który wsłuchuje się w to, co podpowiada mu Bóg jest radosny i szczęśliwy.

Ważne jest, aby w domu, w pokoju, było czysto i wszystko znajdowało się na swoim miejscu, bo to sprawia, że w takim domu żyje się przyjemniej.

Popatrzcie na rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo, którzy nierzadko przypominają i proszą, aby posprzątać zabawki, wrzucić do kosza opakowania i papierki po zjedzonych batonikach i ciasteczkach .itd.

Oprócz porządku wokół siebie ważny jest też porządek w sercu. Bałagan w sercu to grzech, który jest nieposłuszeństwem względem Pana Boga. Każdy grzech zasmuca Pana Boga i bliźniego, czyli: naszych rodziców, dziadków, rodzeństwo, kolegów, koleżanki, nauczycieli, a nawet przypadkowych ludzi.

Pomocą w utrzymaniu porządku w sercu jest rachunek sumienia, który podpowiada nam, co jest dobre, a co złe. W brudnym lusterku nie można się zobaczyć, wówczas trzeba ściereczki, aby wyczyścić lusterko. W czystym lusterku można dokładnie zobaczyć swoje odbicie.

Szczery rachunek sumienia można porównać z czystym lustrem, w którym się przeglądamy i widzimy wtedy dokładnie naszą twarz. Aby zobaczyć, jakie jest nasze serce (dusza) – czy jest czyste, zakurzone albo brudne – warto wieczorem, w chwili ciszy zastanowić się, co zrobiliśmy w ciągu dnia dobrego, a co złego.

W dobrym rachunku sumienia pomoże nam modlitwa, słuchanie słowa Bożego. Czasem taką pomocą mogą być rodzice, dziadkowie, nauczyciele, koledzy i koleżanki, dzięki którym możemy dostrzec swój grzech.

Podsumowanie
DRODZY JAK JEST POTRZEBA troski o porządek wokół siebie TAK JEST RÓWNIEŻ KONIECZNOŚĆ troski o czystość własnego serca, aby nie zasmucać Pana Boga.

Zapamiętaj

1. Rachunek sumienia to przypomnienie sobie grzechów

2. Rachunek sumienia robimy według – 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań Kościelnych i 7 grzechów głównych.

3. Sumienie to wewnętrzny głos Boga, który mówi nam co jest dobre a co złe.

4. Przed Rachunkiem sumienia – modlimy się do Ducha Świętego

5. Przy grzechach ciężkich – rzypominamy sobie ile razy to było .

Klasy IV, V, VI, VII VIII – Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę „Warto, Wiem”

Klasa VII
Przeczytać z rodzicami Katechezę o sumieniu tę opracowaną na stronie dla klasy III.

Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę „Warto, Wiem”.

A w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania proszę w tym czasie nadal przypominać i uczyć się:
– Wierzę w Boga,
– 6 Prawd wiary,
– 10 Przykazań Bożych,
– przykazanie miłości Boga i bliźniego,
– 5 Przykazań kościelnych,
– 7 Sakramentów świętych,
– 3 Cnoty Boskie ,
– 4 Cnoty Kardynalne,
– 7 Grzechów Głównych,
– 7 Cnót Głównych,
– 3 Najważniejsze dobre uczynki,
– uczynki miłosierne względem duszy,
– uczynki miłosierne względem ciała,
– 7 Darów Ducha Świętego
– 5 Warunków dobrej spowiedzi,