Kapliczki i zabytki sakralne Karpat – cztery pory roku. Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Kapliczki i zabytki sakralne Karpat – cztery pory roku. Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Zachęcam do udziału w konkursie plastycznym. Prace wysyłacie we własnym zakresie.

poniżej znajduje się opis konkursu i link do regulaminu.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kultury w wieku 10-21 lat.
Prace zgłaszane na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych
– szkoły podstawowe
– szkoły ponadpodstawowe (średnie i wyżej)

Uczestnik może zgłosić na konkurs do 10 autorskich prac. Tematyka prac powinna dotyczyć elementów kultury sakralnej Karpat oraz Podkarpacia w scenerii czterech pór roku. Fotografie zgłaszane na konkurs mogą prezentować przykłady dawnej i współczesnej architektury sakralnej (kościoły, cerkwie, cmentarze, krzyże, kapliczki, figury przydrożne itp)
Technika wykonania prac dowolna – fotografia analogowa lub cyfrowa, prace barwne lub czarno-białe.
format prac: wydruki na papierze fotograficznym, nie mniejsze niż 18×24 cm

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika/ autora pracy, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Opis zdjęcia (na odwrocie) musi zawierać lokalizację fotografowanego obiektu.

Prace na konkurs można zgłaszać do 15 września 2021 roku.

Młodzieżowy Dom Kultury
“Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego
ul. Lotnicza 1
31-462 Kraków

KAPLICZKI – 4 PORY ROKU(1)

A. Leśniak

Skip to content