Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. znajduje się w załączniku poniżej.

ważne informacje- wyniki egzaminów ósmoklasisty-1