Informacje dla klasy 4 – język polski

Informacje dla klasy 4 – język polski

Uczniowie klasy 4 proszeni są o przerobienie z języka polskiego następujących zagadnień:

* Jaką funkcję pełni spójnik? Przecinki i spójniki.
Zapoznać się z informacjami na powyższe tematy z podręcznika s.218, 219, szczególnie informacje w ramkach „Nowa wiadomość”. Należy wiedzieć, co to jest spójnik oraz umieć podawać jego przykłady. Trzeba również znać spójniki, przed którymi stawia się przecinek, a także te, przed którymi przecinka się nie stawia.
Z zeszytu ćwiczeń należy wykonać następujące zadania:s.86, ćw.1, 2, 3, s.87, ćw. 4, 5, s.88, ćw.8

* „Bajka o rybaku i rybce”(lektura obowiązkowa) – podręcznik s.221-228
1.Nauczyć się pięknie czytać baśń.
2.Zapoznać się z wyjaśnieniami trudnych słów występujących w utworze.
3.Odpowiedzieć na pytania spod tekstu baśni pyt.1-11, zapamietać, co to jest morał – ramka NW- podr. s.228
4.Ułożyć plan wydarzeń baśni.
5.Nauczyć się pięknie opowiadać treść utworu.
6.Napisać opowiadanie baśni ze zmianą narracji – opowiada rybak.

*Jak napisać opowiadanie?-podręcznik s.229-231
1.Zapoznać sie dokładnie ze wskazówkami do pisania oraz wzorcowym przykładem opowiadania.
2.Z zeszytu ćwiczeń wykonać następujące zadania:s.125, ćw.1, 2, 3, s.126, ćw.4, s.127, ćw.6(napisać opowiadanie), s.128, ćw.7(napisać opowiadanie).

*”O szewczyku” – podręcznik s.232-234
1.Zapoznać się z notatką biograficzną o Oskarze Kolbergu.
2.Nauczyć się pięknie czytać basń.
3.Ułożyć plan wydarzeń utworu.
4.Przygotować piękne, ustne opowiadanie baśni.
5.Wskazać w baśni jej cechy- (cechy baśni-ksero z zeszytu przedmiotowego).
6.Odpowiedzieć na pytania spod tekstu – pyt. 1-10.
7.Jaki morał wynika z baśni?(czego nas uczy?)- odpowiedzieć pisemnie w postaci wypowiedzi kilkuzdaniowej(4-6 zdań).

*”Baśń o królu Dardanelu” – podręcznik s.235-238
1.Nauczyć się pięknie czytać baśń.
2.Odpowiedzieć na pytania spod tekstu baśni- pyt.1-9.
3.Stosując cechy baśni, wymyślić i napisać własną baśń.

Serdecznie pozdrawiam Czwartaków oraz ich Rodziców! Kolejne wiadomości w następnym tygodniu.

K.Raszek

Skip to content