„Chłopcy i Dziewczynki, jesteście synami i córkami Waszych rodziców, a Bóg pragnie, byście wszyscy byli Jego dziećmi. Bóg Was miłuje, Drogie Dzieci! To właśnie pragnę Wam powiedzieć”
Św. Jan Paweł II, papież (z Listu do dzieci)

Drodzy rodzice, Kochane dzieci ze Szkoły w Kaninie.

Ponieważ nie możemy się teraz spotykać w szkole, dlatego będę Was informował co macie zrobić, aby nie zaniedbać nauki.

Proszę aby:

– Klasa I pokolorowała w katechizmie temat „Idziemy z Jezusem Drogą Krzyżową”.

– Klasa II pokolorowała tematy „W Wielkim Poście łączymy się z cierpieniem Jezusa” i „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym”.

– Klasa III przeczytała z katechizmu tematy ”Pan Jezus odpuszcza nam grzechy” i „Pan Jezus daje apostołom władzę odpuszczania grzechów”. Proszę wpisać tytuły katechez i sporządzić notatkę „Zapamiętaj”.

– Klasy IV, V, VI, VII i VIII przeczytały dwie następne katechezy i wpisać notatkę „Warto – Wiem”.

Ponadto proszę, by klasa VII
W RAMACH PRZYGOTOWANIA SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w tym czasie przypomniała sobie i nauczyła się:
– Wierzę w Boga,
– 6 Prawd wiary,
– 10 Przykazań Bożych,
– przykazanie miłości Boga i bliźniego,
– 5 Przykazań kościelnych,
– 7 Sakramentów świętych,
– 3 Cnoty Boskie ,
– 4 Cnoty Kardynalne,
– 7 Grzechów Głównych,
– 7 Cnót Głównych,
– 3 Najważniejsze dobre uczynki,
– uczynki miłosierne względem duszy,
– uczynki miłosierne względem ciała,
– 7 Darów Ducha Świętego
– 5 Warunków dobrej spowiedzi,
– rzeczy ostateczne człowieka.

Szczęść Wam Boże,
Ks. Jan